Žaidimai 0-3 m.

1901-12-13
Grūdu grūdu


Grūdu, grūdu grudutę,
Virė boba košytę.
Bėk pelyte, vandenėlio.
Bijau raino katinėlio.
Va takelis, va takelis,
va gilus, gilus šulnelis.

1 - 4 eil. delniuke "verdama košytė".
5 - 6 eil. pirštais bėgama vaiko rankele link pažastėlės ir pakutenama.

Eis oželis

Eis oželis vandenėlio.
Eis oželis vandenėlio.
Dyp, dyp, dyp, dyp.

1 - 2 eil. "oželis" eina vaiko delniuke,
3 eil. "oželis" eina vaiko rankele link pažastėlės ir pakutena.

Katu katu

Katu katu katutes,
Kepa Linas bandutes.
Dideles, dideles,
Mažas, mažas.
Šast į pečių.

1 - 2 eil. plojama vaiko rankutėmis,
3 eil rankelės išskečiamos į šalis,
4 eil. rankelės sugraudžiamos,
5 eil imituojamas metimas į pečių.

Kur joji Jonai?

Kur joji, Jonai?
Į turgų, ponai.
Lapatai lapatai
Į turgų, ponai.

Ką pirksi, Jonai?
Dūdelę, ponai.
Lapatai lapatai
Dūdelę, ponai.

Pagroki, Jonai?
Nemoku, ponai.
Lapatai lapatai
Nemoku, ponai.

Bizūnas, Jonai?
Dul dul dul, ponai.
Lapatai lapatai
Dul dul dul, ponai.

Dainuojant 1 - 2 eil. vaikas jodinamas, 3 - 4 eil. - pasiūbuojamas pirmyn atgal.

Joja joja Linukas

Joja, joja Linukas,
Kruta, kruta balnukas.
I turgelį dzig dzig dzig,
Iš turgelio - keberiokšt.

1 - 3 eil. vaikas joja ant kelių

Dzig dzig

Dzig dzig dzig dzig dzig dzig jojom
Pailsėti mes sustojom.
Trrr arkliukus sustabdėm.

1 - 2 eil. vaikas joja ant kelių nugara į suaugusįjį.
3 eil. patraukiam už rankelių ir atsilošiam.

 Kykū kykū


Kykū kykū kykū kykū
Pilnas miškas baravykų
Išroviau vieną!

1 - 2 eil. Sėdima ant žemės vienas prieš kitą ir susikabinus už rankų siūbuojama pirmyn atgal.
3 eil. vaikas patraukiamas už rankelių, kad atsistotų.

 Upa upa
Upa upa ką čia supa,
Ar čia žirnį, ar čia pupą?

Nei čia žirnį, nei čia pupą
Mūsų Liną mažą supa.

Vaiką pasistatome ant kelių ir sūpuojame. Vaikutį, kuris dar nemoka stovėti galima laikyti už pažastėlių ir leisti atsispirti kojytėmis į kelius.

 http://vilnius.ateitis.lt/senas/index.html

Komentarai

Į viršų Į viršų
error: Wayfinder class not found