Muzikiniai skaičiai

Muzikiniai skaičiai Grojant muzikai, vaikai šokinėja po kambarį. Jai nutilus, sušukite kokį nors skaičių. Vaikai turi sustoti į grupes po tiek narių, koks pasakomas skaičius. Sakykite tokį skaičių, kad vienas vaikas liktų atskirai, nors nebūtina specialiai numatyti žaidimo eigos. Kai niekas neiškrenta iš žaidimo, min...

Keliaujančios skrybėlės

Visi žaidėjai sustoja ratu, dėvėdami ant galvų skrybėles. Užgrojus muzikai ratelis pradeda judėti pirmyn, o kiekvienas žaidžiantysis turi čiupti skrybėlę nuo priešais stovinčio galvos ir užsidėti ją ant savosios. Nutilus muzikai, iškrenta tas, kas nesuspėja užsidėti skrybėlės.Tikriausiai šis žaidimas Jums gerai žinomas...

Perduok siuntinį

Į daug skirtingos spalvos popieriaus lapų reikia įvynioti mažą dovanėlę. Po kiekvienu lapu paslėpti po saldainį ar kokį nors kitą nedidelį skanėstą. Tegul skamba muzika, o ratu susėdę svečiai perduoda siuntinį vienas kitam. Kai muzika nutyla, tas žaidėjas, kurio rankose atsidūrė siuntinys, gali atvynioti vieną popieria...

Gulbių šokis

Visi nors kartą matė Mažųjų gulbių šokį iš P. Čaikovskio baleto "Gulbių ežeras". Šokėjos šį šokį šoka ant pirštų galiukų. Pabandykite pakartoti šokį ir būtinai sušokite jį ant pirštų galiukų, ant kulnų, vidine pėdos puse, išorine pėdos puse ir ant kelių. http://vilnius.ateitis.lt/senas/index.html...

Puslapiai                                    
    Į viršų Į viršų
    error: Wayfinder class not found