„Šeimoms LT” tinklaraštis

 

Labame ryte apie šeimą

Vakar gyvenau mintimis apie rugsėjį ir naują vaikų mokymosi sezoną. Lietuvos televizijos laidoje „Labas rytas“ su  Viliumi Bernatoniu, Šeimų universiteto valdybos nariu, dalinomės mintimis apie tai, kad mokytis reikia ir tėvams. Kad suprastume, ko reikia mokytis, turbūt reikėtų pažvelgti į šeimą kiek iš tolėliau.

Įprasta socializacija

Esame pratę prie kolektyvų, kur žmonės susirenka atsitiktiniu būdu. Pavyzdžiui, vaikutis kiek paauga, ir tėvai nuveda jį į darželį, kur jis sutiks tokius pat atvestus grupės narius (greičiausiai ne savo noru). Patinka jam šie žmonės ar ne, nuo šiol vaikutis darželyje turės praleisti su jais kiekvieną dieną. Tas pat atsitinka ir su mokykla, universitetu, darboviete, bažnyčia ir pan... Dažniausiai nepasirenkame grupės narių, mes juos natūraliai sutinkame savo kelyje ir  privalome prisitaikyti. Taigi, prasideda, kaip aš vadinu, priverstinės socializacijos procesas.

Pozityvi socializacija

Šeima skiriasi nuo daugumos grupių vien jau tuo, jog ji nėra tokia pati grupė, - sutuoktiniai yra žmonės, kurie laisva valia pasirinko būti drauge, tęsti gyvenimo kelionę drauge, vėliau pasirinko gimdyti į save panašius, juos mylėti ir rūpintis, apjungdami šią grupę meilės ryšiais. Šie meilės ryšiai tikriausiai ir yra tai, kas skiria šeimą iš kitų grupių ir kuria ištisą santykių sistemą.

Šeimos sistema

Tačiau šeima yra ne tik atskiri individai, gyvenantys drauge. Tai ištisa santykių sistema, kuriai, deja, daro įtaką kitos visuomenės sistemos. Negana to, ji patiria milžinišką poveikį iš kitų visuomenėje esančių sistemų: ekonominės, sveikatos, švietimo ir pan.  Šis poveikis gali būti ir teigiamas, ir neigiamas, - tai didžiąja dalimi priklauso ir nuo pačios šeimos, t.y. kaip šeima tvarkosi su šiomis išorinėmis įtakomis. Visa tai reikalauja iš šeimos narių tam tikrų gebėjimų: bendravimo įgūdžių, sveikų ribų suvokimo, gebėjimo būti bendrystėje ir jungtis vieniem su kitais tam tikrais ryšiais.

Šeima - mažiausias struktūrinis vienetas visuomenėje. Kaip ir kūno ląstelė, kuri funkcionuoja iš dalies savarankiškai kaip atskiras fabrikas, nepriklausoma nuo kitų organizmo ląstelių. Jei ląstelėje funkcionuoja įvairių cheminių junginių gamyklos, tai šeimoje funkcionuoja gyvais ryšiais sujungti žmonės. Mums daro įtaką kiekvieno šeimos nario būsenos, nuotaikos ir elgesys, į kuriuos reaguojame, mes derinamės darbotvarkėmis, grafikais ir panašiai.

Reikia suprasti, jog ši sistema negali išlikti savaime, t.y. be suvokimo, kas tai yra ir be pastangų sąmoningai ir planuotai kurti bei puoselėti ją.

Pirma, svarbu suprasti šeimos sistemoje vykstančius procesus. Šeima privalo rūpintis vidine struktūra ir organizuoti savo narių gyvenimą bei santykius taip, kad funkcionuotų sveikai. Ką tai reiškia? Kiekvienas asmuo šeimoje turi atrasti savo vietą, o taip pat padėti vienas kitam atsiskleisti visu žmogiškuoju potencialu.

Kurti šeimą yra nelengvas, daug laiko ir pastangų reikalaujantis darbas, atlyginamas šeimos vienybe, stiprybe, savitarpio supratimu, džiaugsmu ir daugeliu kitų net nepamatuojamų dalykų.

Taigi, pirmasis dalykas, ko reikėtų mokytis sutuoktiniams ir tėvams, tai - būti šeimos sistemoje, kuriant ją visomis išgalėmis iš gyvų būtybių, jų charakterių bei dovanų. Svarbu suprasti, kad kaip šeima, mes esame tam tikroje struktūroje, ir nuolat analizuoti šios struktūros ryšius bei santykius.

Pradėti galime nuo paprastos išsidėstymo schemos. Kartais Šeimų universitete pabraižau tokią ant lentos J. Pavaizduokime savo šeimą ir susirinkę drauge aptarkime, kas su kuo ir kaip yra susiję, kurie ryšiai yra tvirti, kurie vos laikosi. Kur ribos yra aiškios, o kur išplaukusios. Pabandykime atpažinti kliūtis santykiuose ir pakalbėkime apie jas. Drąsinu labiau pasitikėti savo jėgomis ir  kalbėtis apie save bei jums rūpimus dalykus su pačiais artimiausiais. Taip kuriant santykių sistemą  bus tik geriau J. Greitai drauge galėsite pasidžiaugti naujais atradimais, nes pažinti savo šeimą - tai labai įdomus nuotykis, kuris mus veda į naują asmenybių atradimo ir susiderinimo pasaulį.

 

Komentarai

Į viršų Į viršų